Predstavitev

11Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju je eno izmed najstarejših planinskih društev, ki ljubiteljem gorskega sveta že dolga desetletja ponuja pomoč in usluge na njihovi poti v triglavsko pogorje, kjer ima v svoji lasti in upravljanju štiri planinske postojanke:

Društvo ni namenjeno le poslovanju koč, ampak skrbi za celoten spekter planinskih aktivnosti. Člani delujejo v:

  • Mladinskem odseku,   (link),
  • Gospodarskem odseku
  • Alpinističnem odseku,
  • Vodniškem odseku,
  • Markacijskem odseku,
  • Turno kolesarskem odseku,
  • Odseku za založništvo in informiranje,
  • Odseku za varstvo gorske narave.

Člani skrbijo, da so planinske poti na njegovem območju varne, urejene in markirane.

Seznam planinskih poti, kjer je društvo skrbnik vsaj enega odseka

Ne smemo pa pozabiti na nekatere člane našega društva, ki v okviru Društva GRS Bohinj ob vsakem času nudijo hitro in strokovno pomoč ponesrečencem v gorah.

Organi društva

Predsednik društva

Jakob Zupanc

Upravni odbor

Jakob Zupanc – predsednik

Alojz Jeršič – načelnik Gospodarskega odseka

Andrej Rožič – načelnik Mladinskega odseka

Borut Gogala – načelnik Alpinističnega odseka

Marko Mikelj – načelnik Markacijskega odseka

Gregor Šilc – načelnik Turno kolesarskega odseka

Martin Šolar – načelnik Vodniškega odseka

Bojan Traven – načelnik Odseka za informiranje in propagando

Mojca Gorjup – načelnica Odseka varuhov gorske narave

Brane Slamar

Robert Mikelj

Jože Kocjanc

Katica Mikelj

Nadzorni odbor

Primož Medja

Polona Odar

Martina Urh

Častno razsodišče

Majda Korošec

Marko Kavčič

Roman Sodja

Častni predsednik društva

Janez Korošec

Pravila

Pravila društva, sprejeta 24.3.2023