POROČILO ALPINISTIČNEGA ODSEKA

poročilo o delu AO 2019-1