KOČA NA USKOVNICI JE IMETNIK TRAJNOSTNEGA ZNAKA ZELENI KLJUČ

 

Certificate_GK_2023_page-0001Priloga 3 2 - KOČA NA USKOVNICI

 

OKOLJSKE INFORMACIJE IN INFORMACIJE O ZELENEM KLJUČU

PLANINSKA KOČA NA USKOVNICI

Zeleni ključ je mednarodni okoljski znak, ki pospešuje ozaveščanje in skrb za okolje, nastanitvenim in drugim gostinskim objektom, ki se zavzemajo za trajnostne poslovne prakse Njegov namen je prispevati k preprečevanju podnebnih sprememb z nagrajevanjem in zagovarjanjem objektov s pozitivnimi okoljskimi pobudami.

Ima stroge kriterije, ki pomembno vplivajo na učinkovito vodenje obrata in prispevajo k preobrazbi vedenjskih vzorcev. Vsebuje 80 obveznih kriterijev, ki jih izpolnjujemo in želimo si izpolniti tudi večje število neobveznih smernic, ki bodo naše gostišče še bolj približale vam. Skupaj zgradimo zeleno zgodbo.

V Planinski koča na Uskovnici vas pozivamo k varčnosti z električno energijo in vodo, okoljevarstvenemu vedenju ter odgovornem ravnanju z okoljem.

To med drugim vključuje :

  • Zavezo k namestitvi električne polnilnice za kolesa
  • Sestavine lokalnih dobaviteljev so sezonske in sveže
  • Zavezo k vključitvi lokalnih deležnikov za učinkovito zmanjšanje negativnih učinkov na okolje
  • Poziv k primernemu vedenju na lokaciji

 

Več o programu Zeleni ključ je dostopno na : https://www.zelenikljuc.si/