OBVESTILO O ODPRTOSTI PLANINSKIH KOČ

Koča na Uskovnici je ODPRTA.

Koča na Vojah do sprostitve ukrepov (Covid) obratuje le na zunanji terasi ob ugodnih vremenskih pogojih. 

Koča pod Bogatinom bo odprta od 24.6.2021 dalje.

Vodnikov dom na Velem polju bo odprt od 2.7.2021 dalje.