OBVESTILO O ODPRTOSTI PLANINSKIH KOČ

Koča na Uskovnici je ODPRTA.

Koča na Vojah do sprostitve ukrepov (Covid) obratuje le na zunanji terasi ob ugodnih vremenskih pogojih. 

Koča pod Bogatinom je ZAPRTA.

Vodnikov dom na Velem polju je ZAPRT.