RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST

Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju razpisuje več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah za čas poletne sezone 2021, predvidoma od junija do oktobra.

– za Kočo pod Bogatinom iščemo oskrbnika/oskrbnico in kuharja/kuharico,

– za Kočo na Uskovnici iščemo kuharja/kuharico in pomožnega gostinskega delavca/delavko

– za Vodnikov dom na Velem polju iščemo oskrbnika/oskrbnico, kuharja/kuharico ter več pomožnih gostinskih delavcev/delavk.

Opis del in nalog:

– kuhar: pripravlja hladne in tople jedi ter sladice (toplotna obdelava, razdeljevanje na posamezne obroke, garniranje in dekoriranje), pri tem upošteva recepte in količinske normative za porabo živil in obroke gotovih jedil, delo opravlja higiensko, skrbno pazi na higieno in čistočo v kuhinji;

pogoji: 1 leto delovnih izkušenj, poskusno delo 1 mesec,

– oskrbnik: odgovarja za poslovanje planinske koče, skrbi, da gostinsko osebje svoje dolžnosti pravilno in vestno opravlja, uvaja nove delavce, vodi rezervacijski sistem, sprejema goste in jih razporeja po sobah, streže gostom, zaračunava storitve, skrbi za nabavo živil, pijače, trgovskega blaga in potrošnega materiala, daje predloge za nabavo drobnega inventarja oz. osnovnih sredstev, sestavlja in oddaja dnevne obračune in druga poročila, odvaja gotovino;

pogoji: 3 leta delovnih izkušenj, poskusno delo 1 mesec, pogovorno in pisno znanje vsaj enega svetovnega jezika (zaželen angleški jezik), računalniška pismenost;

pomožni gostinski delavec: opravlja dela v kuhinji in strežbi, pospravlja sobe in ostale prostore v in ob planinski koči;

pogoji: pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika (zaželen angleški jezik), računalniška pismenost.


Od kandidatov pričakujemo, da imajo veselje za delo v planinski koči in sposobnost timskega dela. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim, neenakomerno razporejenim delovnim časom, nudimo stimulativno plačilo in podporo vodstva društva. Rok za prijavo je 31.3.2021.


Prijave na razpis pošljite po pošti na naslov
Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas v Bohinju
ali  na elektronski naslov: pd-srvas@siol.net

Dodatne informacije: 031 341 821