Snežnik – 8.2.2017

SNEŽNIK 1796m

Snežnik je najvišji vrh v Sloveniji, ki ne leži na območju Alp, temveč na zahodnem delu

Dinarskega gorstva. Pokrajina je razgibana, kraška, z ogromno jam in brezen. Veliko je kraških

vrtač, za katere so značilni temperaturni obrati, ob megli pa so primeren poligon za piljenje znanj

iz orientacije. Površina je porasla z lepimi, strnjenimi, jelovo bukovimi gozdovi. Za sam Snežnik

so značilne ekstremne vremenske razmere.

Radovedni, kaj skriva v svojem imenu, smo se člani PD Srednja vas (13)  na kulturni praznik odpeljali

Snežniku nasproti.

V Bohinju sneg, nizka oblačnost, od Soteske do Sviščakov kopno, pozdravilo nas je sonce, obetal

se je lep dan. Sviščaki (1250m) so bili nekdaj znano, manjše smučišče, ki so ga obiskovali tudi

tržaški smučarji, zdaj ne obratuje. Tu je tudi planinski dom in kup vikendov, podobno naši

Joškovini. Tu se je pričel tudi naš vzpon (2 uri), najprej skozi lepe gozdove po zasneženih gozdnih

cestah, višje skozi redek smrekovo bukov gozd in rušje. Kaj kmalu smo začutili » ekstremne

razmere«, to je hud mraz, ki ga je na trenutke orkanski veter še stopnjeval. V zgornjem delu smo

zakoračili v megleno kapo, ki je ovijala vrh in nam vizualno oddaljevala toplo zavetje – kočo. Na

trdi od vetra zglajeni snežni podlagi sta se nabirala srež in ivje, kar nam je omogočalo boljši

oprijem in varnejši korak. V koči smo se pogreli, prisluhnili Zdravljici in tudi nazdravili. Ob

sestopu smo bili deležni tudi pogledov na domače gore s Triglavom na čelu.

Hvala Lojzu in Milanu za varen prevoz. Bilo je lepo, več pa v slikah.

Robert Klančar