Predstavitev

11Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju je eno izmed najstarejših planinskih društev, ki ljubiteljem gorskega sveta že dolga desetletja ponuja pomoč in usluge na njihovi poti v triglavsko pogorje, kjer ima v svoji lasti in upravljanju štiri planinske postojanke:

Društvo ni namenjeno le poslovanju koč, ampak skrbi za celoten spekter planinskih aktivnosti. Člani delujejo v:

  • Mladinskem odseku,
  • Alpinističnem odseku,
  • Vodniškem odseku,
  • Odseku za markacije in pota,
  • Turno kolesarskem odseku.

Člani skrbijo, da so planinske poti na njegovem območju varne, urejene in markirane.

Seznam planinskih poti, kjer je društvo skrbnik vsaj enega odsega

Ne smemo pa pozabiti na nekatere člane našega društva, ki v okviru Društva GRS Bohinj ob vsakem času nudijo hitro in strokovno pomoč ponesrečencem v gorah.

Organi društva

Predsednik društva

Jakob Zupanc

Upravni odbor

Jakob Zupanc – predsednik
Jože Kocjanc – podpredsednik in načelnik gospodarskega odseka
Robert Klančar – podpredsednik in načelnik vodniškega odseka
Andrej Rožič – načelnik Mladinskega odseka
Borut Gogala – načelnik Alpinističnega odseka
Marko Mikelj – načelnik za markacije in pota
Gregor Šilc – načelnik turno kolesarskega odseka
Marjana Zupanc – blagajnik
Majda Korošec – strokovni delavec
Aleš Polanc
Brane Slamar
Breda Žmitek
Janko Dobravec
Kati Cvetek
Robert Mikelj

Nadzorni odbor

Primož Medja
Polona Odar
Alojz Kemperle
Matej Grm
Tine Zupanc

Častno razsodišče

Franc Erlah
Marko Kavčič
Roman Sodja

Častni predsednik društva

Janez Korošec

Pravila

Pravila (PDF datoteka, 360 kB)