Predstavitev

11Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju je eno izmed najstarejših planinskih društev, ki ljubiteljem gorskega sveta že dolga desetletja ponuja pomoč in usluge na njihovi poti v triglavsko pogorje, kjer ima v svoji lasti in upravljanju štiri planinske postojanke:

Društvo ni namenjeno le poslovanju koč, ampak skrbi za celoten spekter planinskih aktivnosti. Člani delujejo v:

  • Mladinskem odseku,   (link),
  • Gospodarskem odseku
  • Alpinističnem odseku,
  • Vodniškem odseku,
  • Markacijskem odseku,
  • Turno kolesarskem odseku,
  • Odseku za založništvo in informiranje,
  • Odseku za varstvo gorske narave.

Člani skrbijo, da so planinske poti na njegovem območju varne, urejene in markirane.

Seznam planinskih poti, kjer je društvo skrbnik vsaj enega odseka

Ne smemo pa pozabiti na nekatere člane našega društva, ki v okviru Društva GRS Bohinj ob vsakem času nudijo hitro in strokovno pomoč ponesrečencem v gorah.

Organi društva

Predsednik društva

Jakob Zupanc

Upravni odbor

Jakob Zupanc – predsednik
Jože Kocjanc
Andrej Rožič – načelnik Mladinskega odseka
Borut Gogala – načelnik Alpinističnega odseka
Marko Mikelj – načelnik Markacijskega odseka
Gregor Šilc – načelnik Turno kolesarskega odseka
Martin Šolar – načelnik Vodniškega odseka
Bojan Traven – načelnik Odseka za informiranje in propagando
Mojca Gorjup – načelnica Odseka varuhov gorske narave
Brane Slamar
Robert Mikelj
Alojz Jeršič
Katica Mikelj

 

Nadzorni odbor

Primož Medja
Polona Odar
Martina Urh

Častno razsodišče

Franc Erlah
Marko Kavčič
Roman Sodja

Častni predsednik društva

Janez Korošec

Pravila

Pravila društva, sprejeta 24.3.2023