ČLANSTVO PZS – 2021

POSTANITE ČLAN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Kategorije članstva

Zneski članarine PD Srednja vas v Bohinju za leto 2021:

A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 60,00 EUR
A/d družinski popust 54,60 EUR
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 28,00 EUR
B/d družinski popust 22,60 EUR
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 21,00 EUR
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 18,50 EUR
S+Š/d družinski popust 15,00 EUR
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 8,00 EUR
P+O/d predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostniki 6,40 EUR
 Strošek nove članske izkaznice je 2  EUR.

Članstvo traja od dneva včlanitve (plačila članarine) do 31. 1. naslednje leto.

Družinska članarina

Družinski popust v vrednosti 20 % se obračuna vsem družinskim članom (razen A in B1), kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.

Način plačila

Članarino lahko poravnate v pisarni društva – Srednja vas v Bohinju 79, ali po predhodnem dogovoru  s strokovno delavko na tel. 031 341 821 ali el naslov pd-srvas@siol.net.
Znesek članarine lahko nakažete na TRR PD Srednja vas v Bohinju, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas v Bohinju:  SI56 0209 1001 4778 894, namen nakazila: specifikacija kategorije članstva (npr: A, B, S+Š/d…)

PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE

Prednosti članstva

Pogoji zavarovanja

Seznam ugodnosti za člane PZS

 

 

RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST

Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju razpisuje več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah za čas poletne sezone 2021, predvidoma od junija do oktobra.

– za Kočo pod Bogatinom iščemo oskrbnika/oskrbnico in kuharja/kuharico,

– za Kočo na Uskovnici iščemo kuharja/kuharico in pomožnega gostinskega delavca/delavko

– za Vodnikov dom na Velem polju iščemo oskrbnika/oskrbnico, kuharja/kuharico ter več pomožnih gostinskih delavcev/delavk.

Opis del in nalog:

– kuhar: pripravlja hladne in tople jedi ter sladice (toplotna obdelava, razdeljevanje na posamezne obroke, garniranje in dekoriranje), pri tem upošteva recepte in količinske normative za porabo živil in obroke gotovih jedil, delo opravlja higiensko, skrbno pazi na higieno in čistočo v kuhinji;

pogoji: 1 leto delovnih izkušenj, poskusno delo 1 mesec,

– oskrbnik: odgovarja za poslovanje planinske koče, skrbi, da gostinsko osebje svoje dolžnosti pravilno in vestno opravlja, uvaja nove delavce, vodi rezervacijski sistem, sprejema goste in jih razporeja po sobah, streže gostom, zaračunava storitve, skrbi za nabavo živil, pijače, trgovskega blaga in potrošnega materiala, daje predloge za nabavo drobnega inventarja oz. osnovnih sredstev, sestavlja in oddaja dnevne obračune in druga poročila, odvaja gotovino;

pogoji: 3 leta delovnih izkušenj, poskusno delo 1 mesec, pogovorno in pisno znanje vsaj enega svetovnega jezika (zaželen angleški jezik), računalniška pismenost;

pomožni gostinski delavec: opravlja dela v kuhinji in strežbi, pospravlja sobe in ostale prostore v in ob planinski koči;

pogoji: pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika (zaželen angleški jezik), računalniška pismenost.


Od kandidatov pričakujemo, da imajo veselje za delo v planinski koči in sposobnost timskega dela. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim, neenakomerno razporejenim delovnim časom, nudimo stimulativno plačilo in podporo vodstva društva. Rok za prijavo je 31.3.2021.


Prijave na razpis pošljite po pošti na naslov
Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas v Bohinju
ali  na elektronski naslov: pd-srvas@siol.net

Dodatne informacije: 031 341 821

 

RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST

Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju razpisuje več prostih delovnih mest za delo v planinskih
kočah za čas poletne sezone 2020, predvidoma od junija do oktobra:

– za Kočo pod Bogatinom iščemo kuharja/kuharico
– za Kočo na Uskovnici iščemo kuharja/kuharico in delavca/delavko za strežbo in različna
dela v koči
– za Vodnikov dom na Velem polju iščemo oskrbnika/oskrbnico in kuharja/kuharico ter več
delavcev/delavk za različna dela v koči

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
– imajo veselje in potrebna znanja za delo v planinski koči
– pogovorno obvladajo vsaj dva tuja jezika (angl.obvezno)
– so se sposobni prilagajati ekipnemu delu
– imajo osnovna računalniška znanja (delo z blagajno in internetom)
– imajo delovne izkušnje;

Nudimo delo za redno zaposlitev za določen čas, študentom preko študentskega servisa in
samostojnim podjetnikom, stimulativno plačilo in podporo vodstva društva.

Rok za prijavo je 31.3. 2020 na naslov:

Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju
Srednja vas 79
4267 Srednja vas

ali na elektronski naslov: pd-srvas@siol.net
Dodatne informacije: 031 341 821

OBVESTILO O STANJU POTI MED PLANINO USKOVNICA IN SPODNJI TOSC

PD Srednja vas v Bohinju sporoča, da je planinska pot z Uskovnice na Planino Spodnji Tosc prehodna vendar v razmeroma slabem stanju in potrebna temeljite obnove.

Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju svetuje, da se na pot, ki vodi z Uskovniceo proti Vodnikovemu domu na Velem polju preko Planine Spodnji Tosc ne podajate z večjimi skupinami in otroki. Markacisti planinskega društva Srednja vas v Bohinju se bodo obnove omenjene poti lotili takoj, ko bo to mogoče.

Drugi mogoči pristopi do Vodnikovega doma na Velem polju:

  • iz Uskovnice čez Planino Konjščica in Studorski preval
  • od Rudnega polja nad Planinso Konjščica in Studorski preval
  • iz Voj čez Planino Spodnja Grintovica