KOČA NA USKOVNICI IS THE HOLDER OF THE GREEN KEY CERTIFICATE

Certificate_GK_2023_page-0001Priloga 3 2 - KOČA NA USKOVNICI

 

Green Key is an international eco-label awarded to accommodations and other hospitality facilities that commit to sustainable business practices It aims to Increase the use of environmentally friendly and sustainable practices. It focuses on environmental management, technical demands and initiatives for the involvement of guests, staff and suppliers.

 

It holds strict criteria across different categories and we thrive to implement its sustainable philospohy into our family run business.

Weinviteyou to helpreducingtheelectricalenergyandwater, whilemaintainingsustainablepracticesandresponsiblebehavior.

Forus, thatimplies:

  • Commitment to set anelectricalbicyclescharger
  • Locallyproducedvegetablesandfruits
  • Commitmentforactiveinvolvementintoenviroment polic withlocalauthorities
  • Callforconducting in accordancewithmountainethical codex

 

Read more on Green key at https://www.greenkey.global/

ČLANSTVO PZS – 2024

POSTANITE ČLAN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Kategorije članstva

Zneski članarine PZS za leto 2024:

A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 68,00 EUR
A/d družinski popust 61,80 EUR
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 32,00 EUR
B/d družinski popust 25,80 EUR
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 24,00 EUR
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 21,00 EUR
S+Š/d družinski popust 17,00 EUR
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 9,00 EUR
P+O/d predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostniki 7,20 EUR
 Strošek nove članske izkaznice je 2  EUR.

Članstvo traja od dneva včlanitve (plačila članarine) do 31. 1. naslednje leto.

Družinska članarina

Družinski popust v vrednosti 20 % se obračuna vsem družinskim članom (razen A in B1), kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.

Način plačila

Članarino lahko poravnate v pisarni društva – Srednja vas v Bohinju 79, po predhodnem dogovoru na tel. 031 341 821 ali el naslov pd-srvas@siol.net.
Znesek članarine lahko nakažete na TRR PD Srednja vas v Bohinju, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas v Bohinju:  SI56 6100 0002 6826 279 (DH), namen nakazila: specifikacija kategorije članstva (npr: A, B, S+Š/d…)

PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE

Prednosti članstva

Pogoji zavarovanja

Seznam ugodnosti za člane PZS

 

 

PROGRAM PLANINSKIH IZLETOV VODNIŠKEGA ODSEKA BOHINJ ZA LETO 2023

Po zimski sezoni, ko smo planinci, alpinisti in gorski reševalci skupaj pripravili in izvedli pohod in turni smuk na Dobrač ter turne smuke z Rodice, Črne prsti in Velikega Draškega vrha, se po deževnem spomladanskem obdobju pripravljamo na planinske ture v kopnem. Vabimo vas, da se jih udeležite, za vsako turo posebej bo objavljen razpis!

Srečno in varen korak na vseh poteh po gorah!

 

Aktualno pri nas – Energetska sanacija planinske koče na Uskovnici

Aktualno pri nas  – Energetska sanacija planinske koče na Uskovnici

 

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo uspešno kandidirali na javnem razpisu “Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi”.

Investicija obsega naslednje ukrepe, ki so del energetske sanacije objekta:

Izvede se delna rekonstrukcija, del objekta se odstrani in na njegovem mestu dogradi novega, del objekta se v okvirju energetske sanacije pozida, celoten zunanji ovoj objekta se toplotno izolira in nadomesti stara energetsko neučinkovita okna z novimi, energetsko učinkovitimi. Zamenjan bo tudi sistem ogrevanja s sodobnim, bistveno bolj učinkovitim. Namesto ogrevanja z radiatorji, bo nameščeno učinkovitejše talno ogrevanje. Vsa oprema. Vgrajen bo tudi sistem rekuperacije. Vsa novo nameščena oprema za uporabo vode (pipe, kotlički, itd.) bo varčna in bo omogočala manjšo porabo vode. Prav tako bo za razsvetljavo uporabljena energetsko manj potratna LED tehnologija. V kočo bo vgrajen tudi nov sistem za zagotavljanje požarne varnosti.

 

Cilji operacije so:

Zmanjšanje energije na objektu, zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji, ter zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji.

 

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Vrednost operacije: 753.811,63 EUR

Vrednost sofinanciranja: 300.000,00 EUR

ZNAK