VABILO NA OBČNI ZBOR – 23.3.2019

PLANINSKO DRUŠTVO SREDNJA VAS V BOHINJU

                      VABI ČLANE

          na redni letni občni zbor, ki bo
v soboto, 23. marca 2019 ob 18. uri v
hotelu Jezero na Ribčevem lazu.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednika
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Poročila o delu društva za leto 2018
 4. Program dela za leto 2019
 5. Razprava na poročila in sklepi
 6. Potrditev zaključnega računa za leto 2018
 7. Potrditev sprememb Pravil PD Srednja vas
 8. Podelitev priznanj
 9. Razrešnica dosedanjim organom društva
 10. Volitve novih organov društva
 11. Razno in zaključek z družabnim večerom

 

          Vljudno vabljeni!               

                                             

                                                     Predsednik PD:
                                                      Jakob Zupanc