ČLANSTVO PZS – 2019

POSTANITE ČLAN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Kategorije članstva

Zneski članarine PD Srednja vas v Bohinju za leto 2019:

A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 55,00 EUR
A/d družinski popust 50,00 EUR
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 EUR
B/d družinski popust 20,00 EUR
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 EUR
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 16,00 EUR
S+Š/d družinski popust 12,80 EUR
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 6,00 EUR

Članstvo traja od dneva včlanitve (plačila članarine) do 31. 1. naslednje leto.

Družinska članarina

Družinski popust v vrednosti 20 % se obračuna vsem družinskim članom (razen A in B1), kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.

Način plačila

Članarino lahko poravnate v pisarni društva – Srednja vas v Bohinju 79, ali po predhodnem dogovoru  s strokovno delavko na tel. 031 341 821 ali el naslov pd-srvas@siol.net.
Znesek članarine lahko nakažete na TRR PD Srednja vas v Bohinju, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas v Bohinju:  SI56 0209 1001 4778 894, namen nakazila: specifikacija kategorije članstva (npr: A, B, S+Š/d…)

PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE

Prednosti članstva

Pogoji zavarovanja

Seznam ugodnosti za člane PZS

 

Zgibanka ČLANSTVO PZS 2019