OBVESTILO O ODPRTOSTI PLANINSKIH KOČ

Koča pod Bogatinom je ZAPRTA.

Koča na Vojah je ODPRTA v času vikendov in šolskih počitnic.

Koče na Uskovnici je ODPRTA.

Vodnikov dom na Velem polju je ZAPRT.