OBVESTILO O ODPRTOSTI PLANINSKIH KOČ

Koča pod Bogatinom je ODPRTA.

Koča na Vojah je ODPRTA.

Koče na Uskovnici je ODPRTA.

Vodnikov dom na Velem polju je ODPRT.