VABILO NA OBČNI ZBOR

  

 VABILO

 Na podlagi 37. člena Pravil PD Srednja vas v Bohinju sklicujem občni zbor, ki bo

                   v petek, 24.marca 2023 ob 18.00 uri

                   v Hotelu Jezero na Ribčevem lazu.

 Dnevni red: 

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednika
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročila o delu društva v letu 2022 in program dela za leto 2023
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razprava in potrditev poročil
 6. Potrditev zaključnega računa za leto 2022
 7. Spremembe Pravil društva
 8. Razrešnica dosedanjim članom organov društva
 9. Volitve novih članov organov društva
 10. Pozdravi gostov
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

 

 Planinski pozdrav!     

 

  Predsednik PD Srednja vas v Bohinju
  Jakob Zupanc